CCleaner Browser 103.0.17593.116

CCleaner Browser 103.0.17593.116

Piriform Ltd – 2,7MB – Shareware
CCleaner Browser là một trình duyệt web sử dụng công cụ Chromium và được tạo bởi nhóm đằng sau CCleaner, phần mềm phổ biến để tối ưu hóa và làm sạch PC Windows. Trình duyệt nhấn mạnh vào bảo mật và quyền riêng tư khi sử dụng web.

Tổng quan

CCleaner Browser là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Piriform Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.367 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CCleaner Browser là 103.0.17593.116, phát hành vào ngày 18/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/07/2019. Phiên bản phổ biến nhất là 103.0.17593.116, được sử dụng bởi 65 % trong tất cả các cài đặt.

CCleaner Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

CCleaner Browser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho CCleaner Browser!

Cài đặt

người sử dụng 4.367 UpdateStar có CCleaner Browser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Piriform Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản